Afval boek


Biocomposieten zijn materialen die opgebouwd zijn uit biogebaseerde kunststoffen en versterkt zijn met natuurvezels. Voorbeelden van deze natuurlijke vezels zijn: hennep, vlas of jute maar ook bermgras, bietenbladvezels en papiervezels. De te gebruiken harsen en thermoplasten zijn composteerbaar of gebaseerd op agrarische grondstoffen. De ontwikkeling van niet-dragende biocomposiet producten zoals vlonderplanken en deurpanelen voor autos is in volle gang. De ontwikkeling echter van toepassingen in dragende constructies in de bouw,  meubels en de transportsector, is een nog een uitdaging. Nieuwe productietechnologieën maken het nu wel mogelijk bouwmaterialen op grote schaal te gaan ontwikkelen die in staat zijn hout, staal en beton te vervangen. Stenden pre wil aantonen aan zowel  bedrijven als studenten dat er toekomst zit in biocomposieten en dat er een betaalbare en groenere oplossing is voor de materialenschaarste in de wereld. Niet alleen milieuwinst maar ook levensduurverlenging en kostenreductie zijn realistische onderzoeksdoelen.

de doorontwikkeling van innovaties in commerciële producten in consortia. Onderzoeksprojecten van het kennisknooppunt kunnen leiden tot concrete marktkansen die in gesloten consortia verder uitgewerkt worden. Andersom kunnen uit consortia meer algemene, precompetitieve onderzoeksvragen komen die in het kennisknooppunt bekeken en onderzocht kunnen worden. Thema 4:  biocomposieten, composieten zijn materialen die bestaan uit kunststof en vezels. Als vezelmateriaal wordt veelal glas, aramide of koolstof gebruikt. Als kunststof (matrixmateriaal) wordt vaak polyester en epoxy gebruikt. Producten die van deze materialen gemaakt worden zijn bijvoorbeeld surfplanken, boten, auto-onderdelen, fietsframes etc. Alhoewel deze conventionele composieten zeer duurzaam zijn als het gaat om de levensduur zijn deze materialen in de maakfase en de afdankingsfase zeker niet duurzaam. Het kost zeer veel energie om deze materialen te maken en als afval bijna niet te recyclen.

Thema 2: Biopolymeren, het begrip biopolymeren heeft twee betekenissen die in de praktijk vaak samengaan. Polymeren van biologische oorsprong worden vaak biopolymeren genoemd, maar ook polymeren die biologisch afbreekbaar zijn. Een voorbeeld van het eerste is het gebruik van aardappelzetmeel voor verpakkingsmateriaal, een voorbeeld van het tweede is de mogelijkheid van biologisch afbreekbare visnetten, die kunnen bijdragen aan vermindering van de hoeveelheid plastic afval in zee. De ontwikkeling van biopolymeren is nog minder vergevorderd dan die van upcycling, maar het potentieel is bijzonder groot. Binnen Stenden pre zal een selectie worden gemaakt van een beperkt aantal potentiële voedingsschema toepassingen. Binnen deze toepassingen zullen key players worden benaderd uit het bedrijfsleven en onderzoek om technische uitdagingen te formuleren die de toepassingen dichterbij moeten brengen. Thema 3: Smart materials. In dit thema vindt onderzoek en ontwikkeling plaats naar smart of sensorische youtube materialen, in het bijzonder de toepassing van sensortoepassingen in textiel. Te denken valt aan sensorische toepassingen in veiligheidskleding of in toepassingen in de auto-industrie. Hier zijn relaties met het Drentse speerpunt polymeertechnologie en sensortechnologie van belang. Twee clusters worden hiermee bij elkaar gebracht.

Bernard lietaer - wikipedia


Thema 1: Upcycling, onder upcycling wordt verstaan het hoogwaardiger gebruik van kunststoffen. De term is geïntroduceerd door William McDonough en Michael Braungart, auteurs van het invloedrijke boek cradle to Cradle: Remaking the way we make things. Dat kan door kunststof onderdelen uit afgeschreven producten te verwijderen en opnieuw te gebruiken, of fruit door kunststofafval te verwerken tot een hoogwaardige grondstof. Upcycling van kunststoffen is een breed thema waarbij verschillende vraagstukken samenkomen. Technologische opgaven zijn het materiaalkundig upcycle-proof maken van polymeren en het logistiek, werktuigkundig en procestechnologisch mogelijk maken dat kunststofafval tot hoogwaardige grondstof wordt omgewerkt. Met dit thema is bij de deelnemende partijen al enige ervaring opgedaan, onder andere voor het recyclen van pet-flessen, tapijt en industrieel garen. Het is de ambitie van Stenden pre om deze aspecten in concrete projecten samen te laten komen.

Leven zonder afval - boekreview - gezinsleven


Opbouw van het thema, schoon en vies; wat is het? Waar wordt je vies van? Afval; wat is het en waar komt het vandaan? Sorteren in de bakken, opruimen; opgeruimd staat netjes! De vuilnisman met de vuilnisauto bekijken en uitnodigen op school. Samen naar de glasbak/textielbak/papierbak, er staat een vuilniszak. We kijken wat er allemaal in zit en gaan dat sorteren!

Achterin het online boekje staat een bladzijde over kinderen in Manilla waterbasis die geld verdienen door afval uit de afvalbelt te verzamelen. Goed om daar ook eens bij stil te staan. Als je klikt op het boekje, kom je terecht op de site waar je het boekje gratis kunt aanvragen. Opening van het project, introductie van het project : Schatkist met daarin: vuilniszak, container, papier, sluiter voor een zak, vuilnisauto, etc. Woordveld maken, verkenning van het onderwerp en maken van een woordveld. Ik heb een afvalzak bij.

In de afvalzak zitten de volgende dingen: blikjes, papier, flessen, batterijen, bloemen, plastic flessen, eierdozen, drinkpakjes, schillen, snoeppapier, etc. We bekijken samen de inhoud en gaan het afval sorteren. Wat blijft er dan over? Waarom moet het afval gesorteerd worden? We bekijken filmpjes over recycling.

M het dikke afvalboek, ivan Wolffers


Dit boek heb ik gebruikt als inleiding op het opruimen van de schoolomgeving. Het sprak de kinderen erg aan en ze wisten heel goed te benoemen dat afval niet zomaar ergens hoort te liggen. Ze schrokken ook best van het feit dat er in de schoolomgeving nogal wat rommel te vinden was. Daarom hebben ze goed geholpen met opruimen! Boeken bij het project. Materialen, er is een leuk lespakket over zwerfafval te bestellen bij: Milieuservice nederland heeft ook een leuk boekje uitgebracht.

Het boek gaat over Floor uit groep 8 die naar school gaat en daarna naar de speeltuin. Floor komt allerlei afval tegen dat veel tijd nodig heeft om te vergaan. Daar sta je meestal niet zo snel bij stil. Door dit boekje wordt je daar al snel opmerkzaam op gemaakt. Het gaat over de tijd dat afval nodig heeft om te vergaan en over zwerfafval. Het verhaal is geschreven voor kinderen uit groep 4 en 5 maar zelfs bij kleuters zal er best veel blijven hangen.

Leven zonder afval zero waste afvalvrij lezing Emily-jane townley

De tekeningen zijn heel duidelijk en geven weer wat de slim vuilnisman allemaal doet. Het boek geeft een goed beeld van wat er allemaal met het vuilnis gebeurt. In het boek: Lotta ruimt op gaan Lotta, nina en lie gezellig picknicken. Als ze op hun picknickplekje aankomen, ligt er een heleboel rommel. Zo kun je niet picknickenEerst willen ze het afval in het water gooien maar mevrouw Karper vindt dat geen goed idee, begraven dan? Daar is de mol niet blij mee. De meeuw vindt dat niet goed. Uiteindelijk besluiten de vriendinnen van het afval een prachtige speelplek te maken!

Leven zonder afval - home facebook

Dan komt er een vogeltje langs die haar komt helpen. De volgende dag hoopt ze dat ze haar vogelvriend weer ziet. Dat gebeurt ook en de vogel heeft nu wel honderd vogelvriendjes meegenomen die allemaal helpen opruimen en dat werkt aanstekelijk want ook de kinderen gaan helpen! In een paar minuten tijd is de hele stad opgeruimd! Iedereen is verbaasd over het effect. Dit boek kun je heel goed gebruiken voordat je met de kinderen aan galblaas de slag gaat om de omgeving van de school eens op te ruimen of om ze er attent op te maken dat je afval niet overal neer moet gooien! Liesbet Slegers heeft een hele mooi serie boeken gemaakt waarin allerlei beroepen aan bod komen. In deze serie ook een boek over de vuilnisman. Aan bod komt alles wat je tijdens dit thema nodig hebt: afval sorteren, wat heeft een vuilnisman aan, wat heeft hij allemaal nodig, wat doet een vuilnisman allemaal op een dag, recyclen, jezelf weer schoonmaken.

Op die manier leer je kinderen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Ik wil de kinderen ook leren hoe afval gescheiden kan worden. Neventhema, kijk voor een neventhema: schoon en vies ook eens bij thema Floddertje/schoon horloge en vies, boeken uitgelicht, dit boek is echt een aanrader als je met dit thema aan de slag gaat! Het gaat over Annabelle die de hele dag afval verzamelt. In de stinkstad ligt overal wat. Haar droom is een schone stad vol bloemen. De mensen vinden het maar raar.

M Cradle to Cradle: afval voedsel

Iedereen komt wat meer naar buiten omdat het weer warmer wordt. Een goede reden om eens goed om je heen te kijken. Er ligt nogal wat op de grond dat er niet hoort. Waar hoort het wel? Een leuk thema om met kleuters op te pakken. Kijk ook eens bij: thema schoon en vies/floddertje, ontwerpschema van het project, hier kun je een ontwerpschema downloaden van het thema. Alle activiteiten zijn onderverdeeld zodat je kunt zien hoe het thema is opgebouwd. Doel van het project. Met het thema afval wil ik het volgende bereiken: Het is belangrijk dat kinderen weten waar afval vandaan komt, hoe je zwerfafval kunt voorkomen en waar afval naar toe gaat.

Afval boek
Rated 4/5 based on 854 reviews